Steering Wheel Deformation - Car

Svensk översättning


Steering wheel damage due to the accident.
Full description