Registration Number - Truck

Svensk översättning


As marked on registration plate.
Full description