Trafikantkatergori

English translation


Var trafikanten en fotgängare, förare eller passagerare?