kroppsställning

English translation


Om trafikanten var en fotgängare, hur var dennes kroppställning innan kollisionen?