Varselkläder

English translation


Hade trafikanten varselkläder på sig (exempelvis fluorescerande kläder) eller någon annan typ av kläder som bidrar till att personen i fråga syns bättre?