Mätår

English translation


Mätår för ÅDT mätningarna.