Medelhastigheter PU

English translation


Medelhastighet på vägen för personbil under natten