Konfidens för mätningarna av trafiken (tung trafik)

English translation


Konfidens för mätningarna av trafik (tung trafik) på vägen vid tiden för olyckan