Har TA-planen blivit bedömd

English translation


Om TA-planen har blivit bedömd, har den blivit godkänd eller ej?