Objektets placering från vägkant[m]

English translation


Objektets placering från vägkant[m].