Barnskyddets fastsättningsanordning

English translation


Vilka fastsättningsannordningar fanns på barnskyddet?