I vilken hastighet körde föraren enligt sig själv innan krock

English translation


I vilken hastighet körde föraren enligt sig själv innan olyckan, innan föraren bromsat (om den gjort det).