Blev personen skadad genom räddningsarbetet

English translation


Blev personen skadad genom räddningsarbetet? Om ja specificera i kommentarruta.