Systoliskt blodtryck vid ankomst till sjukhuset

English translation


Systoliskt blodtryck vid ankomst till sjukhuset