Sammanlagd skadegrad enligt ISS

English translation


Sammanlagd skadegrad enligt ISS (Injury Severity Score).