Ett numeriskt värde på risken för svår konsekvens av skadorna

English translation


Ett numeriskt värde på risken för svår konsekvens av skadorna. Sammanvägning av akut livshot och risk för permanent invaliditet.