Följder av fysiska besvär

English translation


Följder av fysiska besvär (en rad för varje besvär).