Anhörig varit förhindrad att utföra vanliga sysselsättning

English translation


Anhörig varit förhindrad att utföra vanliga sysselsättning på grund av personens besvär