Temperatur [C]

English translation


Anger utomhustemperatur vid olyckstillfället i °C.