Tjänstevikt släpvagn [kg]

English translation


Tjänstevikt släpvagn.