Konstaterat mekaniskt fel på släpvagn

English translation


Konstaterat mekaniskt fel på släpvagn.