Datum då fallet påbörjades

English translation


Datum då fallet påbörjades.