Personnummer [yymmdd-xxxx]

English translation


Personnummer eller, i de fall där de fyra sista siffrorna är okända, del av personnumret, enligt följande princip: XX1X, eller XX3X, eller … , eller XX9X för en man och XX0X, eller XX2X, eller … , eller XX8X för en kvinna [yymmdd-xxxx]