Specifikation av föreliggande sjukdom hos trafikanten

English translation


Specifikation av trafikantens sjukdom, som skulle kunna påverka olycksrisken och/eller konsekvenserna av olyckan, enligt ICD10. Se http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/. Viktigast: se CIREN CASE FORM, INTACT´s home page, Sheet: Comorbidity