Medicinerat före olyckan

English translation


Medicinerat före olyckan.

Alla mediciner även de som är receptfria

OBS, gäller även medicin som missbrukats. Uppgift om missbruk anges under 2.5.1