Side Underrun Protection - Truck

Svensk översättning


Protection beam or shield on truck side.
Full description