Fastsättningsanordning för barnskydd

English translation


Vilka fastsättningsannorningar användes på detta barnskydd?