Dacota-utredningens olycksbeskrivning

English translation


Olyckstyp enligt Dacota-projektets klassificering.